Informe La calidad del aire en el Estado español durante 2012

Al llarg de 2012, el 94% de la població va respirar aire contaminat, d’acord als valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Així es desprèn de les dades recollides en tot l’Estat espanyol i analitzats per Ecologistes en Acció en el seu informe anual. Es tracta de l’estudi més exhaustiu, més actualitzat i que més dades analitza a nivell estatal. El trànsit a les zones metropolitanes segueix sent el principal agent contaminador de l’aire, mentre que les administracions públiques continuen sense prendre mesures proporcionals a la gravetat del problema.

L’informe va en la línia de l’estudi presentat la setmana passada per l’Agència Europea de Medi ambient, avançant en les dades i centrant-se en la situació a l’Estat espanyol. Analitza la qualitat de l’aire que respira la pràctica totalitat de la població espanyola durant 2012 (47 milions de persones al gener d’aquest any). Les dades utilitzades provenen de les xarxes de mesurament de contaminació autonòmiques i han estat facilitats per les administracions corresponents.

L’informe pren com a referència, igual que en anys anteriors, els valors màxims de contaminació recomanats per l’OMS, sensiblement més estrictes que els límits legals fixats per la Unió Europea i més concordes amb una adequada protecció de la salut humana. Es tracta de la mateixa metodologia d’anàlisi que ha adoptat per segona vegada l’Agència Europa de Medi ambient i que avala la metodologia emprada per Ecologistes en Acció des de fa anys.

Catalunya

En el cas de Catalunya se superen en tot el territori els valors recomanats per l’OMS per a partícules en suspensió PM10 , PM2,5 i ozó troposfèric. S’incompleixen els valors màxims permesos per la Unió Europea per a les partícules en suspensió PM10 i diòxid de nitrógeo (NO2) a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, derivat de l’elevat trànsit de vehicles que suporta aquesta regió que comprèn la ciutat de Barcelona i els seus a prop de 40 municipis. Cal recordar que Barcelona és la ciutat amb major densitat de vehicles per Km2 a tot Europa (6.100 enfront dels 1.500 en ciutats com París i Berlin). A l’alta densitat de vehicles li segueix la forta activitat industrial i, en menor mesura, el trànsit marítim en el port de Barcelona; com a principals focus de contaminació. La contaminació generada en el AMB s’estén a tot el territori arribant fins i tot a zones rurals tan allunyades com la regió pirineaica o els territoris al sud propers a l’Ebre, en forma d’ozó troposfèric.

Mentre 202 ciutats europees han pres accions per reduir el trànsit de vehicles, des del 2011 Catalunya no té ni pla d’actuació de qualitat de l’aire (any que va finalitzar l’anterior pla), un retrocés mai vista abans amb anteriors governs i mostra evident de la falta absoluta de compromís de les diferents administracions catalanes per respondre a un problema de salut pública de primer ordre i complir amb les seves obligacions europees. La Generalitat va presentar una pròrroga que ha estat rebutjada per la Unió Europea per no creïble ni justificada, i s’enfronta al fet que Europa porti el cas al Tribunal de Luxemburg, amb la conseqüent sanció milionària.

El recent informe de l’Agència Europea de Medi ambient alerta de la gravetat de la situació i adverteix també que els espanyols són els europeus ¨pitjor informats sobre qualitat de l’aire”. Ecologistes en Acció desenvoluparà un projecte juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya davant la falta d’informació comprensible i accessible donada als ciutadans per part de les administracions. Una aplicació per a telèfons mòbils que podrà descarregar-se de forma gratuïta i permititá conèixer les dades en lloc i temps, prendre decisions per mitigar la seva afectació i augmentarà l’exigència sobre la inacció dels responsables polítics.

Problema de salut pública:

Ecologistes en Acció vol destacar que la contaminació de l’aire és un assumpte molt greu: estudis de la Comissió Europea xifren en 19.940 les defuncions prematures a l’any en l’Estat espanyol per aquesta causa. La Comissió Europea va iniciar, al gener de 2009, un procediment d’infracció contra Espanya per l’incompliment de la normativa sobre qualitat de l’aire que és a punt d’arribar al Tribunal de Justícia Europeu. D’altra banda, l’OMS ha anunciat recentment que inclourà a l’aire contaminat en el grup 1 –el més alt de l’escala– de substàncies que provoquen càncer.

Malgrat això, les administracions no estan prenent les mesures necessàries per solucionar aquest greu problema de salut pública:

- La informació al ciutadà no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema.

- Els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire i els Planes d’Acció per reduir aquesta contaminació, obligatoris segons la legislació vigent, en molts casos no existeixen, i en uns altres amb prou feines si tenen efectivitat per falta de voluntat política. Aquests plans són responsabilitat de Comunitats Autònomes i Ajuntaments.

- El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient va aprovar fa uns mesos el Pla Aire, però amb prou feines ha tingut desenvolupament, per falta de voluntat política.

- Mesures com el projectat increment de la velocitat màxima en carretera a 130 km/h, van en l’adreça oposada al que s’ha de fer per encarar el problema.

Ecologistes en Acció recorda que les principals vies d’actuació per reduir la contaminació de l’aire passen per la disminució del tràfic motoritzat, la reducció de la necessitat de mobilitat i la potenciació del transport públic (especialment l’elèctric). És necessari a més donar facilitats als mitjans no motoritzats a les ciutats. Per millorar l’aire de les zones industrials la millor estratègia és l’adopció generalitzada de les millors tecnologies industrials disponibles i la reducció dràstica de la generació elèctrica per centrals tèrmiques, i en particular de les quals utilitzen carbó.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *